10 دسامبر

جشن پاییز  با هدف آشنایی دانش آموزان با فصل پاییز ، ویژگی های آن ، میوه های پاییزی و .. برگزار شد .
این جشن با تلفیق مفاهیم سه درس ریاضی ، علوم و فارسی ، ساعاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان به همراه داشت .