20 دسامبر

جشن فارغ التحصیلی دوره ١۴ دبیرستان سلام تجریش
همزمان با ایام بزرگداشت روز دانشجو و به سنت همه ساله جشن فارغ التحصیلی دوره ی ١۴ ام برگزار گردید
در این مراسم که با حضور پرشور پدران و مادران و دانش آموزان عزیز سابق برگزار کردید ضمن مرور خاطرات ۴ ساله حضور در دبیرستان یادبودهایی به عزیزان تقدیم شد و از ٢۵ رتبه زیر ١٠٠٠ نیز تقدیر شد.
با آرزوی موفقیت و سربلندی یکایک اعضای خانواده بزرگ سلام