30 دسامبر

جشنواره خوراکی های سالم (لقمه های خانگی)

همه دوست دارند خوراکی های خوشمزه و خوب بخورند.

ولی چه خوراکی هم خوشمزه است ،هم سالم و هم مقوّی؟

فراگیران دبستان سلام شهدای خلیج فارس یک جشنواره خوشمزه برگزار کردند به اسم جشنواره خوراکی های سالم(لقمه های خانگی)که هم یاد بگیرند چه خوراکی هایی خوشمزه است ،کدوما مقوی اند،کدوما سالم و کدوما ارزش غذایی دارن…

بچه ها هم روزنامه دیواری درست کردند تا یاد بگیرند و هم کمک پدر و مادر کردند برای آماده سازی یک صبحونه عالی

در نهایت کنار معلّمان و مربیان لذّت یک صبحانه دورهمی را چشیدن.