09 آوریل

جشنواره تئاتر دانش آموزی  – سلام یوسف آباد

فراهم کردن بستری مناسب برای انجام فعالیت های جذاب در کنار مباحث درسی با هدف شکوفایی و پرورش استعداد های دانش آموزان از سنین پایین انجام می شود.

” ضحاک ماردوش  ” ، نمایشی از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود که در جشنواره دانش آموزی به اجرا در آمد و موفق به کسب مقام سوم در مسابقات فرهنگی و هنری  منطقه ۶ شد.