بیانیه ارزش:‏

مجموعه مدارس سلام تلاش دارد با افزایش کارایی مدارس، ارتقاء و بهبود مستمر سطح کیفی آموزش و پرورش در راستای ‏اسناد بالادستی، خدماتی متمایز نسبت به سایر مدارس و موسسات ارایه نماید و به کیفیت و متمایز بودن خدمات شهرت یابد.‏
فراهم آوردن فضای آموزشی شاداب و انگیزاننده در دانش آموزان از دغدغه های اصلی مجموعه مدارس سلام است به گونه ‏ای که علاوه بر فعالیتهای آموزشی، شکوفایی خلاقیت، پرورش فرهنگی، رشد و تعالی همه جانبه دانش آموزان مد نظر قرار ‏گیرد.‏
مدیران، دبیران و پرسنل مجموعه مدارس سلام خود را نسبت به عملکرد آموزشی و بهبود مستمر روشهای مدیریتی مدارس ‏مسئول می دانند و در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزش از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.‏
بهبود فرهنگ سازمانی، توسعه قابلیتها و توانمندیهای انسانی و پایه ریزی تعالی همه جانبه مجموعه همواره مدنظر قرار دارد ‏و رشد و تعالی سازمانی بدون رشد و تعالی کارکنان محقق نخواهد شد.‏
مجموعه مدارس سلام خود را نسبت به اجتماع مسئول و به فضایل اخلاقی بر اساس شعائر و آموزه های دینی پایبند می داند ‏و کلیه مدیران، مدرسان و کارکنان مجموعه سلام، درستی و صداقت را در تمام امور سر لوحه کار خود قرار می دهند.‏
مجموعه مدارس سلام به سلامت مالی پایبند بوده، خود را به مدیریت و استفاده بهینه و اثربخش از وجوه دریافتی از اولیا و ‏خانواده ها مقید می داند.‏
بیانیه چشم اندار: ‏
مجموعه مدارس سلام کانون حضور زبده‌ترین مدیران، معلمان و کارمندان، موفق در جذب دانش‌آموزان برتر و مجموعه‌ایست ‏شناخته شده، نظام مند، معتبر، کارآ، اثربخش، پیشرو، برخوردار از بالاترین سهم آموزش و پرورش غیردولتی کشور با توسعه ‏پایدار و شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور

بیانیه ماموریت:‏
ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، فرهنگی و مهارتی متمایز و کارآمد برای دانش آموزان مستعد از مقطع پیش دبستانی تا ورود ‏به دانشگاه.‏
خدمات ما عبارتند از:‏
برگزاری دوره‌های گوناگون آموزشی با کمک فناوری‌های نوین آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه، در قالب ‏تاسیس، توسعه، مدیریت و بهره برداری از مدارس غیردولتی با رویکردهای سرآمدی در حوزه های آموزشی، محتوای علوم ‏رسمی و المپیادهای علمی، مهارت‌های پژوهشی، فرهنگی-اسلامی، هنری، فنی و ورزشی.‏

بازگشت به بالا