جشن روز حسابدار

به مناسبت روز حسابدار ، از حسابدارن مجموعه مدارس سلام طی مراسمی تجلیل به عمل آمد.