03 دسامبر

برگزاری کارگاه خانواده با موضوع مثبت اندیشی

کارگاه خانواده با موضوع مثبت اندیشی و مثبت نگری در مجتمع فرهنگی باهنر برگزار شد.
این کارگاه که به کوشش مدرسه سلام یاسین در مجتمع فرهنگی باهنر در تاریخ ۲۹ آبان ماه برگزار شد در ابتدا با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و سپس سخنرانی مدیریت محترم دبستان سلام یاسین سرکار خانم دهلوی با موضوع گزارش فعالیت های مدرسه طی دو ماه اخیر و آماده سازی مدرسه در مکان جدید آغاز شد؛ سپس جناب آقای دکتر مرتضوی جلسه را حول محور مثبت اندیشی و مثبت نگری و ارائه نکاتی ارزشمند به اولیای محترم دانش آموزان پیش برد و در ادامه عابدین عباسی از دانش آموزان هنرمند دبستان به اجرای آوازی زیبا پرداخت . این جلسه با پخش ویدئوهایی از گزارشات تصویری از فعالیت های اخیر مدرسه طی دو ماه گذشته خاتمه یافت.