09 آوریل

دانش آموزان علاقمند به آزمایشگاه برای کسب دانش  عملی و فعالیت های آزمایشگاهی ، پروژه هایی در شاخه های آزمایشگاهی شامل زیست فناوری – تشریح – محیط  زیست و بهداشت و درمان  انتخاب می نمایند این پژوهشگران با برگزاری نمایشگاه آزمایشگاهی دست سازه های خود در آزمایشگاه در زمینه های مختلف را  به نمایش گذاشتند.