09 آوریل

برگزاری فاز دوم اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

تیم آموزشی سلام سبزبا برنامه ریزی هدفمند در این بازه زمانی مشخص، با حد اکثر ساعات مطالعاتی روزانه، اجرای برنامه و نظارت به عملکرد دانش آموزان برگزار شد.

دراین اردو مشاور و مدیر دبیرستان ناظر به عملکرد افراد، به همراه معلم های درسی و کارشناسان به جهت رفع اشکال حضور داشتند.

این اردو در بازه زمانی چهارم تا پانزدهم فروردین، از ساعت ۷ تا ۲۱ برگزار گردید و همچنان با حضور تلاشگران سبزمان ادامه خواهد داشت.