19 ژانویه

برگزاری سومین جشن تا بندگی دوره ١٧ پایه ی دهم دبیرستان سلام تجریش با کلاسهای مختلف مانند فیزیولوژی بلوغ، روانشناسی بلوغ، احکام بلوغ با حضور استادان مطرح همراه با برنامه های ورزشی و فرهنگی متنوع      
تاریخ برگزاری:  ١٠/٢٢