06 مارس

سومین آزمون جامع مدارس برتر ایران ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه درصبح روز دو شنبه مورخ 17 اسفند ماه 95 ساعت 8 صبح برگزار گردید.

در این روز دانش آموزان مدارس سلام در پایه های مختلف دوره اول متوسطه  به رقابت با هم پرداختند. این آزمون متشکل از دروس عربی ، فارسی، علوم تجربی،ریاضی،پیام های آسمانی و قرآن بوده و نتایج این آزمون تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد گردید.