۲۰ اسفند

سومین آزمون جامع مدارس برتر ایران ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه  درصبح روز جمعه  مورخ 20 اسفند ماه 95 ساعت 8 صبح برگزار گردید.

در این روز دانش آموزان مدارس سلام در رشته و پایه های مختلف دوره دوم اول متوسطه  به رقابت با هم پرداختند. و نتایج این آزمون تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد گردید.