۲۴ اردیبهشت

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت دومین مرحله آزمون ورودی متوسطه دوره دوم و مراحل پذیرش متوسطه دوره اول و دبستان مجموعه مدارس سلام در محل دانشگاه خواجه نصیر برگزار گردید.