اسوه حسنه مدارس سلام
۰۹ بهمن

جشنواره اسوه حسنه

📌 ریز برنامه بخش حضورى مسابقات اسوه حسنه

💢 اطلاعات بیشتر در کانال رسمی مجموعه مدارس سلام

https://telegram.me/salamsch