المپیاد۵

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدالی طلای جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۳

آرش گل محمدی

دارنده مدالی طلای جهانی نجوم سال ۲۰۱۲

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدالی طلای جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۲

Silver-World-160

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۳

ماهان تجربه کار

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۳

آریا امین الرعایا

دارنده مدال نقره  جهانی شیمی سال ۲۰۱۳

ارشیا خادمی

دارنده مدال نقره  جهانی شیمی سال ۲۰۱۸

آرین حسین قلی‌زاده

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۴

محمد پارسا جباری

دارنده مدال نقره  جهانی شیمی سال ۲۰۱۴

امیر بصیری

دارنده مدال نقره  جهانی فیزیک سال ۲۰۱۴

کیان باختری

دارنده مدال نقره  جهانی نجوم سال ۲۰۱۸

امیررضا اسدزاده

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۴

امیرمحمد دهقان

دارنده مدال نقره جهانی کامپیوتر سال ۲۰۱۶

وحید احمدی

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۶

سید محمد حسین شریفی کلهرودی

دارنده مدال نقره جهانی فیزیک سال ۲۰۱۶

شایان غلامی

دارنده مدال نقره جهانی ریاضی سال ۲۰۱۴

شروین حکیمی

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۴

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال نقره جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۱

مدال‌های برنز جهانی

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال برنز جهانی فیزیک سال ۲۰۱۳

امیر رضا نگاری

دارنده مدال برنز جهانی فیزیک سال ۲۰۱۶

داریوش شاهین راد

دارنده مدال برنز جهانی نجوم سال ۲۰۱۳

بازگشت به بالا