نتایج المپیادهای کشوری سلام

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدالی طلای جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۳

آرش گل محمدی

دارنده مدالی طلای جهانی نجوم سال ۲۰۱۲

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدالی طلای جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۲

مدال‌های نقره جهانی

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۳

ماهان تجربه کار

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۳

آریا امین الرعایا

دارنده مدال نقره  جهانی شیمی سال ۲۰۱۳

آرین حسین قلی‌زاده

دارنده مدال نقره  جهانی ریاضی سال ۲۰۱۴

محمد پارسا جباری

دارنده مدال نقره  جهانی شیمی سال ۲۰۱۴

امیر بصیری

دارنده مدال نقره  جهانی فیزیک سال ۲۰۱۳

امیررضا اسدزاده

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۴

امیرمحمد دهقان

دارنده مدال نقره جهانی کامپیوتر سال ۲۰۱۶

وحید احمدی

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۶

شایان غلامی

دارنده مدال نقره جهانی ریاضی سال ۲۰۱۴

شروین حکیمی

دارنده مدال نقره جهانی نجوم سال ۲۰۱۴

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال نقره جهانی کامپیوترسال ۲۰۱۱

مدال‌های برنز جهانی

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای جهانی کامپیوتر سال ۲۰۱۳

امیر رضا نگاری

دارنده مدال برنز جهانی فیزیک سال ۲۰۱۶

داریوش شاهین راد

دارنده مدال برنز جهانی نجوم سال ۲۰۱۳

بازگشت به بالا