13 ژانویه

❇️موضوع : اقدام ارزشمنددانش آموز نخبه ی پایه دهم سلام نجم الثاقب جناب آقای آرش پور اروج دراهدای مدال جهانی علمی کسب شده به سردارشهیدسپهدحاج قاسم سلیمانی

 

🔸ضمن آرزوی سلامت وتوفیق برای ایشان وخانواده ی محترم شان ،موفقیت آرش عزیز را درهمه ی عرصه های علمی و فرهنگی ازخداوندمتعال خواستاریم.