۱۴ تیر
به گزارش کارشناسی اطلاع رسانی و روابط عمومي آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران،دانش آموزان:،محمدرضاالهیان،امیرحسین علی محمدی،حسین قلی زاده،ارشیاخادمی،امیرحسین رضی پور،شایان ملک پور،علی قلمبر،کیان باختری ،خشایارریحانی سوم متوسطه ازدبیرستان سلام ایران زمین،با موفقيت توانستند در مرحله دوم المپیاد كشوري  پذیرفته شوند.

ضمن تبريك اين افتخار آفريني ، آرزوي موفقيت وسلامتی درتمامی مراحل زندگی وتحصیلی برای این عزیزان داریم.