27 نوامبر

 

افتخارات کسب شده توسط دیگر تیمهاى کاروان رباتیک مجموعه مدارس سلام در مسابقات روبوکاپ آسیا اقیانوسیه روسیه ۲۰۱۹🤖

🏅مقام قهرمانی در لیگ ربات فوتبالیست سبک وزن پیشرفته
🏅مقام سوم در لیگ ربات فوتبالیست وزن آزاد
🏅مقام سوم در لیگ سوپر تیم کواسپیس پیشرفته
🏅مقام سوم در لیگ ربات امدادگر پیشرفته