04 مه

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در پایه دهم

نتایج آزمون ورودی روز جمعه ١٣ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ استخراج و به مدارس سلام اعلام گردید.پذیرفته شدگان منتظرتماس تلفنى مدارس و اعلام زمان ثبت‌نام نهایى باشند.

با آرزوى موفقیت
ستاد ثبت نام مجموعه مدارس سلام