20 ژانویه

با پایان امتحانات نوبت اول دی ماه، اردوی یک روزه ی ارتفاعات تهران (توچال)، ۲۲ دی ماه با حضور دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گشت.

لحظاتی شاد و پر نشاط در اردوی تفریحی تله کابین توچال و لذت یک روزدر دل کوه های برفی توچال  تبدیل به خاطره ای ماندگار برایمان شد.