03 دسامبر

اردو پدران و پسران پایه های هفتم و هشتم سلام صدر در اردوگاه ابوذر برگزار شد…

پنجشنبه و جمعه ، ۲۴ و ۲۵ آبان ۹۷ ، اُردوى پسران سلام صدر و اسطوره های زندگیشان برگزار شد.

این اُردو پُر بود از اتفاقات قشنگ و هیجان انگیزی که شاید سهم بسزایی در تحکیم و تقویت روابط بین پدران و پسران سلام صدری داشته باشد.