09 آوریل

به نام خدا
اردوی مطالعاتی نوروزی دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان سلام دیباجی، طرح  ۱۲۰ قدم تا کنکور سراسری از روز ۱۸ اسفند ۹۷ از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۲۱:۰۰ آغاز گردیده است.
در این اردو دانش آموزان سخت کوش سلام دیباجی جمعبندی کاملی را از دروس پایه و قسمتی از دروس نیمسال دوم را خواهند داشت.