06 فوریه

اردوی علمی- تفریحی مجموعه کاخ های سعدآباد

آثاری که ما  در زندگی از خودمان به جای می گذاریم ، نشانی خواهد شد از شخصیت و منش ما . از اینکه چه طور فکر می کرده ایم و چه چیزهایی برایمان ارزش به حساب می آمد .

بازدید از موزه ها  و اماکنی مثل آنها ، ما را با تاریخ کشور آشنا می کنند .

دانش آموزان پایه چهارم در گشت و گذاری نیم روزه ، یکی از چندین کاخ  از کاخ های محل زندگی آخرین شاه خاندان پهلوی را از نزدیک دیدند و با بخشی از علل اراده مردم برای انقلاب و تغییر رژیم شاهنشاهی به جمهوری اسلامی آشنا شدند .