30 دسامبر

اردوی دی ماه پایه ی دوازدهم دبیرستان سلام شهید زین الدین در حال برگزاری است و هر روزه از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در محل دبیرستان، در حال مطالعه ی دروس جهت آمادگی برای آزمون های آزمایشی کنکور ۹۸ و همچنین دوره ی دروس می باشند.