رسالت

اردوی تفریحی دریاچه خلیج فارس ویژه پایه دهم و یازدهم                     
همدلی، نشاط و دوستی در یک روز به یادماندنی پس از روزهای پرتلاش امتحانات دیماه.