17 نوامبر

روز یکشنبه  با بچه های کلاس اول  همراه شدیم و فرصتی برای یک تجربه پژوهشی برایشان فراهم کردیم .
شاید بارها جانوران را در جاهای مختلف دیده یا همراه خانواده به جاهایی مثل باغ وحش رفته بودند اما این اولین تجربه پژوهشی همراه با همکلاسی هایشان بود . تجربه ای که برایشان به یادماندنی شد .
از برق چشمان بچه ها و هیجان کلامشان ، معلوم بود اتفاقی در حال شکل گیریست که مطابق خواست و نیازشان است .
مشاهده جانوران در باغ وحش ارم از فاصله ای کم و صحبت درباره آنها  جذابیت های فراوانی برای بچه ها داشت به طوری که این گپ و گفت ها تا مدرسه و ساعت ها بعد  ادامه داشت .
یکی درباره پوشش بدن حیوانات می گفت و دیگری از غذایی که می خوردند . یکی دنبال سلطان جنگل می گشت و دوستش فیل را نشان می داد و ده ها دلیل می آورد که فیل از شیر قوی تر است .
دندان های متفاوت جانوران بحث داغ چند نفر دیگر بود و سعی می کردند علتش را حدس بزنند و البته حدسشان را به دیگران بقبولانند .
چشم به هم زدند و وقت تمام شد  و اینجا بود که برای خاطره انگیز شدن این روز پژوهشی ، به تدبیر معلمان خوش ذوق شان ساعتی را به بازی در فضای باز پارک گذراندند .
خوشحالیم که شادی بچه ها را نگرفتیم و روزی مفید برایشان رقم خورد .