۱۸ دی

بچه ها در اتاق عمل !

فراگیران پایه ششم ، امروز به لطف خانواده میرمحمدخانی سر از اتاق عمل در آوردند . اما نه برای اینکه خدایی نکرده مورد عمل جراحی قرار بگیرند و نه برای اینکه کسی را عمل کنند ؛ اگرچه به هیبت متخصصین پزشکی در آمدند اما دست به تیغ نشدند .
به لطف مدیران شرکت تجهیزات پزشکی آریان تندرست
در این اردو ، فراگیران پایه ششم با تجهیزات پزشکی ،طرز کار بعضی از دستگاه ها ،اتاق عمل و همچنین مهندسی پزشکی از نزدیک آشنا شدند.
امیدواریم این اتفاق زمینه ای برای انتخاب های شغلی مناسب آینده آنها شود .