آیین نامه اجرایی مسابقات دومیدانی (ویژه پسران)

 • null

  مسابقات در پیست اصلی دو میدانی ورزشگاه برگزار خواهد شد.

 • null

  از هر مدرسه حداکثر 4 نفر میتوانند در مسابقات شرکت نمایند.

 • null

  هر ورزشکار باید دارای لباس مخصوص دومیدانی باشد. ( کاور، شورت ورزشی، کفش کتانی مخصوص)

 • null

  روی کاور ورزشکار شماره مخصوص هر بازیکن توسط کمیته برگزار نصب خواهد گردید.

 • null

  مسابقات در دو ماده 400و 200 متر برگزار خواهد شد.

 • null

  هر فرد میتواند در دو ماده شرکت نماید.

 • null

  مسابقات به صورت مقدماتی برگزار شده و نفرات برتر در رکورد به مسابقه فینال راه می¬بابد.

 • null

  به مقام اول تا سوم هر ماده جوایز ویژه اعطا خواهد شد.

بازگشت به بالا