IMG_0519-1030x687MG_0675-1030x687photo_2017-01-08_17-24-23-1030x686photo_2017-01-08_17-24-25-1030x686photo_2017-01-08_17-24-37-1030x773
۱۹ دی

اولین روز از کلاس‌های همایش مجموعه مدارس سلام، طبق برنامه امروز 19 دی ماه برگزار شد. در این کلاس سرکار خانم دکتر رزیتا ذبیحی مباحث تحلیل فرآیندهای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بر رشد، تغییرپذیری و آموزش پذیری دانش آموزان را ارائه نمودند.