08 ژانویه

اولین روز از کلاس‌های همایش مجموعه مدارس سلام، طبق برنامه امروز 19 دی ماه برگزار شد. در این کلاس سرکار خانم دکتر رزیتا ذبیحی مباحث تحلیل فرآیندهای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بر رشد، تغییرپذیری و آموزش پذیری دانش آموزان را ارائه نمودند.