IMG_0519-1030x687MG_0675-1030x687photo_2017-01-08_17-24-23-1030x686photo_2017-01-08_17-24-25-1030x686photo_2017-01-08_17-24-37-1030x773

اولین روز از کلاس‌های همایش مجموعه مدارس سلام، طبق برنامه امروز 19 دی ماه برگزار شد. در این کلاس سرکار خانم دکتر رزیتا ذبیحی مباحث تحلیل فرآیندهای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بر رشد، تغییرپذیری و آموزش پذیری دانش آموزان را ارائه نمودند.