04 مه

دیروز روز پر کار سلامی ها بود. از ساعت ۸:۳۰ صبح جامعه ی چند هزار نفری داوطلبان متقاضی ورود به مدارس سلام در دانشگاه های امیرکبیر و الزهرا گرد هم جمع آمدند تا در آزمون ورودی پایه ی دهم شرکت کنند.
با توجه به شمار زیاد داوطلبان، کادر مجموعه مدارس سلام از دقایق ابتدایی روز، دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمشان را راهنمایی کردند و برای همه ی آن ها آرزوی موفقیت دارند.
مدارس سلام در آخرین جمعه ی نمایشگاه همچنان میزبان جامعه ی دانش آموزی کشور و کتاب دوستان ایران زمین بود.نمایندگان سلام نیز در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی مجموعه، سری به بخش بین الملل نمایشگاه زدند و خبری از تازه های آموزشی و کتاب های کودک و نوجوان گرفتند.
در این راستا گفت و گویی با نمایندگان چین به عنوان مهمان ویژه ی نمایشگاه انجام شد و خانم “لی لیو” کارشناس روابط عمومی رویدادهای بین الملل، سیستم آموزشی چین را آزمون محور و تا حدودی سخت گیر توصیف کرد. وی افزود:«آموزش و پرورش چین توجه همه جانبه ای به تمام امور دانش آموزان دارد و اهمیت ویژه ای برای ادبیات و فرهنگ چین، جامعه شناسی و بیولوژی قائل است؛ در سیستم آموزشی مدارس چین علم ریاضی و فیزیک به منظور کارآمدی بیشتر  در خدمت تکنولوژی های جدید به کار گرفته می شود.»
چیزی که در کتب چینی حاضر در نمایشگاه به چشم می آمد توجه خاص به ادبیات داستانی کودک و معرفی شخصیت های مهم ملّی و تاریخی در قالب داستان بود که ویژگی مثبتی به شمار می رفت. با درنظر گرفتن ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی، ما نیز می توانیم به منظور نهادینه کردن باورهای مثبت در وجود کودکان و نوجوانان، در این حوزه پیشتاز باشیم.